مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

معرفی مرکز

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در 12 / 08 / 1398 با اخذ مجوز اصولی از  شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت متبوع  به منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه تحقیقات در عرصه های مختلف علوم دارویی و انجام پژوهشهای کاربردی در این زمینه در جهت مرتفع نمودن نیازهای جامعه شروع به فعالیت نمود. توسعه پژوهش در گرایش های مختلف علوم دارویی بویژه فناوری های نوین بر مبنای ارتباط با سایر شاخه های علوم پزشکی و تعامل نزدیک با صنایع داروسازی در راستای ارتقاء سلامت و مرتفع ساختن نیازهای دارویی کشور ماموریت اصلی این مرکز می باشد.

آخرین اخبار

انتصاب دکتر حمداله پناهپور به عنوان رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی

Dr. Panahpour

 طی حکمی از سوی دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر حمدالله پناهپور به عنوان رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه منصوب شد.

جلسه معارفه ایشان، امروز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸ با حضور دکتر بهلولی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در سالن جلسه معاونت برگزار شد.

آقای دکتر حمداله پناهپور استاد فیزیولوژی و  مدیر گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی بوده و مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سوابق اجرایی ایشان می باشد.

آخرین مقالات چاپ شده

Najafi M, Shayesteh MR, Mortezaee K, Farhood B, Haghi-Aminjan H. The role of melatonin on doxorubicin-induced cardiotoxicity: A systematic review. Life Sciences. 2019, 13:117173.

   Sadeghian N, Shadman J, Panahpour H. Combination of Lidocaine and Chloral   Hydrate as a New Method of Anesthesia in a Rat Model of Ischemic Stroke. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2020, 29(181):113-119.

درج صحیح وابستگی دانشگاهی (Affiliation) مرکزتحقيقات علوم دارويي

 

Pharmaceutical Sciences Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

مرکزتحقيقات علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،اردبیل، ایران