اعضای هیات موسس مرکز تحقیقات علوم دارویی

تعداد بازدید:۲۱۲۳

دکتر شهاب بهلولی

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

مرتبه علمی: استاد

تلفن تماس: 045-33534757

shahab.bohlooli@arums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

-------------------------------------

دکتر محسن ارزانلو

رشته تحصیلی: باکتری شناسی پزشکی

مرتبه علمی: استاد

تلفن تماس: 045-33534776

ایمیل: arzanlo53@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

---------------------------------------------------

دکتر علی رمضانی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

مرتبه علمی: استاد

تلفن تماس: 33052572-024

ایمیل: aliramazani@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

------------------------------------------------------

دکتر جهانبخش قاسمی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 6111272-021

jahan.ghasemi@ut.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

-------------------------------------------------------

دکتر نیما رزاقی اصل

رشته تحصیلی: شیمی دارویی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 33523833-045

ایمیل: razzaghinima@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

-----------------------------------------------------------

دکتر کیوان امیر شاهرخی

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 33522437-045 داخلی 138

ایمیل: amirshahrokhi@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

--------------------------------------------------------

دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی

رشته تحصیلی: فارماکوگنوزی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 66959089-021

ایمیل:monsefes@tums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

----------------------------------------------------------

دکتر علی نعمت اله زاده

رشته تحصیلی: مهندس شیمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 31505335-045

ایمیل: nematollahzadeha@uma.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

--------------------------------------------------------------

دکتر حکیمه سعادتی

رشته تحصیلی: نوروساینس

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 33534732 -045

ایمیل: hsadat54@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

-------------------------------------------------------------

دکتر ساقی سپهری

رشته تحصیلی: شیمی دارویی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 33522437-045 داخلی 125

ایمیل: sepehri.saghi@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹