اولویت های پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۱۲۳۳

طراحی و توسعه پژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف علوم دارویی از جمله فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس و داروسازی بالینی به عنوان اهداف این مرکز تعیین شده است. در این خصوص مطالعات مرتبط با فن آوری های نوین دارویی در زمینه بیوتکنولوژی دارویی و نانوتکنولوژی دارویی نیز دارای اولویت ویژه می باشند.

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹