درباره ما

تعداد بازدید:۱۱۸۲

معرفی مرکز

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در  1398/08/12  با اخذ مجوز اصولی از  شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت متبوع  به منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه تحقیقات در عرصه های مختلف علوم دارویی و انجام پژوهشهای کاربردی در این زمینه در جهت مرتفع نمودن نیازهای جامعه شروع به فعالیت نمود. توسعه پژوهش در گرایش های مختلف علوم دارویی بویژه فناوری های نوین بر مبنای ارتباط با سایر شاخه های علوم پزشکی و تعامل نزدیک با صنایع داروسازی در راستای ارتقاء سلامت و مرتفع ساختن نیازهای دارویی کشور ماموریت اصلی این مرکز می باشد.

تاریخچه

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در 12 / 08 / 1398 با اخذ مجوز اصولی از  شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت متبوع  به منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه تحقیقات در عرصه های مختلف علوم دارویی و انجام پژوهشهای کاربردی در این زمینه در جهت مرتفع نمودن نیازهای جامعه شروع به فعالیت نمود. توسعه پژوهش در گرایش های مختلف علوم دارویی بویژه فناوری های نوین بر مبنای ارتباط با سایر شاخه های علوم پزشکی و تعامل نزدیک با صنایع داروسازی در راستای ارتقاء سلامت و مرتفع ساختن نیازهای دارویی کشور ماموریت اصلی این مرکز می باشد.

اهداف مرکز

  •  توسعه تحقیقات در عرصه های مختلف علوم دارویی از جمله فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکولوژی و سم شناسی، فارماکوگنوزی، داروسازی بالینی و فن آوری های نوین دارویی شامل بیوتکنولوژی دارویی و نانوتکنولوژی دارویی
  • مشخص کردن اولویت های تحقیقاتی در کنار اجرای تحقیقات بنیادی به منظور تولید علم و انجام پژوهش های کاربردی مورد نیاز جامعه
  • فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش و فعالیت محققین توانمند، دانشجویان و دانش آموختگان علاقمند دانشگاهها
  • تلاش در جهت ارتقاء رشد علمی – پژوهشی جامعه در راستای پشرفتهای روز علمی دنیا از طریق فعالیتها و برنامه های پژوهشی موثر.ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط سازنده با شرکت های تولید کننده دارو و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی همسو 

چشم انداز

این مرکز تلاش خواهد کرد تا با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه ارتقاء دانش و تولید فرآورده های دارویی تا پنج سال آینده (سال1404 ) در میان مراکز تحقیقاتی برتر کشور قرار گیرد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰