رئیس مرکز

تعداد بازدید:۲۱۱۶

رئیس مرکزتحقیقات علوم دارویی

 

دکتر حمداله پناهپور

 

رتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: دکترای فیزیولوژی

پست الکترونیکی: Panahpour.h@gmail.com

تلفن تماس: 

سوابق علمی و پژوهشی

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹