Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

آشنایی بیشتر با مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه

معرفی مرکز

مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در  1398/08/12  با اخذ مجوز اصولی از  شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت متبوع  به منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه تحقیقات در عرصه های مختلف علوم دارویی و انجام پژوهشهای کاربردی در این زمینه در جهت مرتفع نمودن نیازهای جامعه شروع به فعالیت نمود. توسعه پژوهش در گرایش های مختلف علوم دارویی بویژه فناوری های نوین بر مبنای ارتباط با سایر شاخه های علوم پزشکی و تعامل نزدیک با صنایع داروسازی در راستای ارتقاء سلامت و مرتفع ساختن نیازهای دارویی کشور ماموریت اصلی این مرکز می باشد.

درج صحیح وابستگی دانشگاهی (Affiliation) مرکزتحقیقات علوم دارویی

Pharmaceutical Sciences Research CenterArdabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran 

مرکزتحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،اردبیل، ایران