وبینار کار با حیوانات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۱۴۴۹

برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات علوم دارویی
مدرس:  خانم دکتر معصومه دادخواه
تاریخ برگزاری : روز شنبه و پنجشنبه مورخ 1400/3/22        گروه هدف:  اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلا تکمیلی

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۴۰۰