کارگاه معرفی آنالیزDLS

کارگاه معرفی آنالیزDLS جهت مشخصه یابی نانوذرات
۰۴ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۳ کد : ۱۹۹۵۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۸۱
کارگاه معرفی آنالیزDLS جهت مشخصه یابی نانوذرات توسط خانم دکتر فرزانه فتحی ویژه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۴ بصورت تئوری و عملی در مرکز تحقیقات علوم دارویی برگزار گردید.
کارگاه معرفی آنالیزDLS

کارگاه معرفی آنالیزDLS جهت مشخصه یابی نانوذرات توسط خانم دکتر فرزانه فتحی ویژه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در تاریخ 1401/3/4 ساعت 10 الی 14 بصورت تئوری و عملی در مرکز تحقیقات علوم دارویی برگزار گردید. در این کارگاه در ابتدا موارد تئوری توسط خانم دکتر ارائه شد سپس شرکت کنندگان در دو گروه عملی با دستگاه و نحواه کار با آن آشنا شدند. 


نظر شما :