اخبار

برگزاری کارگاه

کارگاه RT-PCR

کارگاه تئوری عملی Real Time PCR به صورت حضوری روزهای سوم و چهارم اسفندماه ساعت ۹ الی ۱۴ در مرکز تحقیقات علوم دارویی با تدریس دکتر حامد حقی هیات علمی پژوهشی این مرکز برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه کشت سلولی

کارگاه دو روزه آشنایی با مبانی کشت سلولی در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر ماه سالجاری در مرکز تحقیقات علوم دارویی بصورت تئوری و عملی برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه معرفی آنالیزDLS

کارگاه معرفی آنالیزDLS

کارگاه معرفی آنالیزDLS جهت مشخصه یابی نانوذرات توسط خانم دکتر فرزانه فتحی ویژه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۴ بصورت تئوری و عملی در مرکز تحقیقات علوم دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه

کارگاه معرفی آنالیزDLS جهت مشخصه یابی نانوذرات توسط خانم دکتر فرزانه فتحی ویژه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۴ بصورت تئوری عملی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب