اخبار

برگزاری کارگاه کشت سلولی

کارگاه دو روزه آشنایی با مبانی کشت سلولی در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر ماه سالجاری در مرکز تحقیقات علوم دارویی بصورت تئوری و عملی برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه معرفی آنالیزDLS

کارگاه معرفی آنالیزDLS

کارگاه معرفی آنالیزDLS جهت مشخصه یابی نانوذرات توسط خانم دکتر فرزانه فتحی ویژه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۴ بصورت تئوری و عملی در مرکز تحقیقات علوم دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه

کارگاه معرفی آنالیزDLS جهت مشخصه یابی نانوذرات توسط خانم دکتر فرزانه فتحی ویژه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۴ بصورت تئوری عملی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب