بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه از مرکز تحقیقات علوم دارویی

۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۴ کد : ۲۶۷۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۵
طی بازدید از مرکز تحقیقات علوم دارویی توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و تیم همراه ایشان فعالیت ها و مشکلات مرکز مورد بررسی قرار گرفت.
بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه  از مرکز تحقیقات علوم دارویی

روزدوشنبه مورخ 12 تیر ماه جناب آقای دکتر پورفرضی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و آقای دکتر مرادی مسئول هماهنگی مراکز تحقیقاتی  از مرکز تحقیقات علوم دارویی بازدید به عمل آوردند. در این جلسه علاوه بر پرداختن به محورهای اصلی مرکز، مشکلات پیش رو نیز مورد بحث قرار گرفت. همچنین در ادامه ریاست محترم مرکز گزارشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز  مرکز را ایراد کردند. در پایان دکتر پورفرضی و تیم همراه ایشان از فضاها و تجهیزات موجود در مرکز بازدید کردند.


نظر شما :