اخبار - آرشیو

کارگاه معرفی آنالیزDLS

کارگاه معرفی آنالیزDLS

کارگاه معرفی آنالیزDLS جهت مشخصه یابی نانوذرات توسط خانم دکتر فرزانه فتحی ویژه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۴ ساعت ۱۰ الی ۱۴ بصورت تئوری و عملی در مرکز تحقیقات علوم دارویی برگزار گردید.

ادامه مطلب