اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه کشت سلولی

کارگاه دو روزه آشنایی با مبانی کشت سلولی در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر ماه سالجاری در مرکز تحقیقات علوم دارویی بصورت تئوری و عملی برگزار گردید.

ادامه مطلب